بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ ؛ جنگجوی جوان با زره شیشه‌ای

بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ ؛ جنگجوی جوان با زره شیشه‌ای

بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ ؛ جنگجوی جوان با زره شیشه‌ای

  • توسط مدیر
  •         1399/2/28

با بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ – Apple iPhone SE 2020 همراه گجت نیوز باشید تا مشخصات فنی ، امکانات، قیمت و ویژگی های جدیدترین گوشی اپل را به شما معرفی کنیم.

در حالی که شایعات ضد و نقیض زیادی در مورد دومین نسل آیفون SE وجود داشت و حتی برخی بر این باور بودند که این گوشی با نام آیفون ۹ رونمایی می‌شود، اپل چهارشنبه شب ۲۷ فروردین ماه از این گوشی با نام آیفون اس ای ۲۰۲۰ پرده برداشت.

این گوشی به زودی با قیمتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان وارد بازار ایران می‌شود. اما هدف از تولید این گوشی چه بود؟ ساخت یک آیفون جدید با قیمتی کمتر از هر زمان دیگر که کاربران با بودجه‌ی کمتر هم بتوانند آن را خریداری کنند. به اعتقاد بسیاری حتی این یکی از بهترین آیفون‌های ساخته شده در تاریخ است.

با بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ – Apple iPhone SE 2020 همراه گجت نیوز باشید تا مشخصات فنی ، امکانات، قیمت و ویژگی های جدیدترین گوشی اپل را به شما معرفی کنیم.

در حالی که شایعات ضد و نقیض زیادی در مورد دومین نسل آیفون SE وجود داشت و حتی برخی بر این باور بودند که این گوشی با نام آیفون ۹ رونمایی می‌شود، اپل چهارشنبه شب ۲۷ فروردین ماه از این گوشی با نام آیفون اس ای ۲۰۲۰ پرده برداشت. این گوشی به زودی با قیمتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان وارد بازار ایران می‌شود. اما هدف از تولید این گوشی چه بود؟ ساخت یک آیفون جدید با قیمتی کمتر از هر زمان دیگر که کاربران با بودجه‌ی کمتر هم بتوانند آن را خریداری کنند. به اعتقاد بسیاری حتی این یکی از بهترین آیفون‌های ساخته شده در تاریخ است.

با بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ – Apple iPhone SE 2020 همراه گجت نیوز باشید تا مشخصات فنی ، امکانات، قیمت و ویژگی های جدیدترین گوشی اپل را به شما معرفی کنیم.

در حالی که شایعات ضد و نقیض زیادی در مورد دومین نسل آیفون SE وجود داشت و حتی برخی بر این باور بودند که این گوشی با نام آیفون ۹ رونمایی می‌شود، اپل چهارشنبه شب ۲۷ فروردین ماه از این گوشی با نام آیفون اس ای ۲۰۲۰ پرده برداشت. این گوشی به زودی با قیمتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان وارد بازار ایران می‌شود. اما هدف از تولید این گوشی چه بود؟ ساخت یک آیفون جدید با قیمتی کمتر از هر زمان دیگر که کاربران با بودجه‌ی کمتر هم بتوانند آن را خریداری کنند. به اعتقاد بسیاری حتی این یکی از بهترین آیفون‌های ساخته شده در تاریخ است.

با بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ – Apple iPhone SE 2020 همراه گجت نیوز باشید تا مشخصات فنی ، امکانات، قیمت و ویژگی های جدیدترین گوشی اپل را به شما معرفی کنیم.

در حالی که شایعات ضد و نقیض زیادی در مورد دومین نسل آیفون SE وجود داشت و حتی برخی بر این باور بودند که این گوشی با نام آیفون ۹ رونمایی می‌شود، اپل چهارشنبه شب ۲۷ فروردین ماه از این گوشی با نام آیفون اس ای ۲۰۲۰ پرده برداشت. این گوشی به زودی با قیمتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان وارد بازار ایران می‌شود. اما هدف از تولید این گوشی چه بود؟ ساخت یک آیفون جدید با قیمتی کمتر از هر زمان دیگر که کاربران با بودجه‌ی کمتر هم بتوانند آن را خریداری کنند. به اعتقاد بسیاری حتی این یکی از بهترین آیفون‌های ساخته شده در تاریخ است.

با بررسی اپل آیفون اس ای ۲۰۲۰ – Apple iPhone SE 2020 همراه گجت نیوز باشید تا مشخصات فنی ، امکانات، قیمت و ویژگی های جدیدترین گوشی اپل را به شما معرفی کنیم.

در حالی که شایعات ضد و نقیض زیادی در مورد دومین نسل آیفون SE وجود داشت و حتی برخی بر این باور بودند که این گوشی با نام آیفون ۹ رونمایی می‌شود، اپل چهارشنبه شب ۲۷ فروردین ماه از این گوشی با نام آیفون اس ای ۲۰۲۰ پرده برداشت. این گوشی به زودی با قیمتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان وارد بازار ایران می‌شود. اما هدف از تولید این گوشی چه بود؟ ساخت یک آیفون جدید با قیمتی کمتر از هر زمان دیگر که کاربران با بودجه‌ی کمتر هم بتوانند آن را خریداری کنند. به اعتقاد بسیاری حتی این یکی از بهترین آیفون‌های ساخته شده در تاریخ است.