سرعت اینترنت ایران طی ماه گذشته افزایش یافته است

سرعت اینترنت ایران طی ماه گذشته افزایش یافته است

سرعت اینترنت ایران طی ماه گذشته افزایش یافته است

  • توسط مدیر
  •         1399/3/1

سرعت اینترنت ایران طی ماه گذشته افزایش یافته است

سرعت اینترنت ایران بر اساس آمار وبسایت اسپید تست طی ماه گذشته ارتقا پیدا کرده است. در ادامه جدیدترین رتبه ایران در حوزه اینترنت موبایل و اینترنت ثابت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وبسایت SpeedTest به صورت ماهانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف را بررسی و منتشر می‌کند که طبق آن طی ماه گذشته سرعت اینترنت در بسیاری از کشورها ارتقا پیدا کرده است.
طبق این بررسی، سرعت اینترنت موبایل ایران در اوایل اردیبهشت ۹۹ به حدود ۲۵.۲۴ مگابیت برثانیه رسید و از این حیث ایران در رتبه ۷۱ لیست ماهانه اینترنت موبایل کشورهای جهان قرار گرفت، در حالی که سرعت اینترنت موبایل در اوایل فروردین سال جاری ۲۲.۷۲ مگابیت برثانیه بود و ایران در جایگاه ۷۹ این لیست قرار داشت.